Skład redakcji

Skład redakcji

Łukasz Stachowiak
Administrator, redaktor naczelny
92stachowiak.l@gmail.com

Krzysztof Piotrowski
Administrator, grafik
meofergreen@gmail.com